ยุทธศาสตร์แผนงาน

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลน้ำแพร่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-05-01

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว