ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวเยาวลักษ์ เสาร์เปา
หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯนางสาวจิรวดี โรจนศิริกุล
ครูดูแลเด็กฯนางกัลยา อุปละ
ผช.ครูดูแลเด็กฯนางศรีทอง ครองมี
ผช.ครูดูแลเด็กฯนางสาวอัมรินทร์ สิงห์หัน
ผช.ครูดูแลเด็กฯนางสาววิไลวรรณ แสงมูล
ผช.ครูดูแลเด็กฯ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว