ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  กองช่างนายนพรัตน์ ทรวง
ผู้อำนวยการกองช่างนายธีระพิชัย พินัยสุขยิ่ง
นายช่างโยธาอาวุโสนายณัฐพงษ์ บัวแก้ว
ผช.จพง.ธุรการนายเจริญ ผัดแก้ว
พนักงานผลิตน้ำประปานายอินช่วย ดูแม่น
พนักงานจ้างทั่วไปนายสุรินทร์ ทะพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไปนายเกรียงไกร สิทธิพร
พนักงานจ้างทั่วไปนายชัยชนะ สุธรรมปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการนายวรัญญู ธะนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายอภิชิต เบียผะ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายศราวุธ เลายี่ปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว