ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  กองคลังนางศิริพร ใจกว้าง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเพชรดารินทร์ นนท์พิมาณกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวเยาวลักษณ์ มณฑา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวพัชรินทร์ คำไชย
ผช.จพง.ธุรการนางสาวกาญณภัสร์ พินัยสุขยิ่ง
ผช.จพง.การเงินและบัญชีนางสาวศรัญญา แปงแก้ว
ผช.จพง.ธุรการนางสาวน้ำฝน สิทธิครอง
ผช.จพง.ธุรการนางสาวอรนุช ปาละโกน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอำพร กองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการนายพรชัย เสาร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว