เทศบาลตำบลน้ำแพร่ จัดการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 และ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 4 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่...

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  กองคลังนางศิริพร ใจกว้าง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเพชรดารินทร์ นนท์พิมาณกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวเยาวลักษณ์ มณฑา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวพัชรินทร์ คำไชย
ผช.จพง.ธุรการนางสาวกาญณภัสร์ พินัยสุขยิ่ง
ผช.จพง.การเงินและบัญชีนางสาวศรัญญา แปงแก้ว
ผช.จพง.ธุรการนางสาวน้ำฝน สิทธิครอง
ผช.จพง.ธุรการนางสาวอรนุช ปาละโกน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวอำพร กองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการนายพรชัย เสาร์แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 10523
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว