ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  สภาเทศบาลนายชูศักดิ์ ทะพงษ์
ประธานสภาเทศบาล (เขต 1)นายสุจิตร ยาใจ
รองประธานสภาเทศบาล (เขต 1)นายอนุชา สารปิน
เลขานุการสภาเทศบาล (เขต 2)นายอิ่นแก้ว แสงขัติย์
(เขต 1)นายบุญเพิ่ม ผัดป้อ
(เขต 1)นายประพันธ์ แสงเรือง
(เขต 2)นายอำพัน ทะพงษ์
(เขต 1)นายสุพัตร คำฟอง
(เขต 2)นายบุญลือ ไทยสวัสดิ์พานิช
(เขต 2)นายเอนก หล้าป้อ
(เขต 1)นายอภิชาติ พากเพียรเพ็ญ
(เขต 2)นายวรพงษ์ แสนหมี่
(เขต 2)

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว