ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำแพร่นายศักดิ์ศรี บัวแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่นายวรวุฒิ โนภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่นายดวงดี พันธุ์วงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่นายอะโบ แสนหมี่
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่นายบุญทา ครองมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่

 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 37
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว