หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-02-23

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว