หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ(การจัดทำดอกไม้จันทน์)


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-07-12

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว