หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายวันที่ : 2017-06-21

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว