หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

การทำปุ๋ยน้ำหมักหอยเชอรี่

คลิกที่เอกสารประกอบเพื่ออ่าน

 

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์, โทรสาร
0-5347-4171
0-5347-5589


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2016-11-16

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว