หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ได้จัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลน้ำแพร่ คำสั่งที่ 224/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-06-21

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว