หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-06-14

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว