หนังสือราชการและข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำแพร่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-05-02

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว