ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-05-02

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว