ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ได้ออกคำสั่ง ที่ 14/2560  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เอกสารประกอบ :
วันที่ : 2017-05-02

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว