ข่าวประกวดราคา

ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 โดยวิธีตกลงราคา

 วันที่ : 2016-08-16

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว