ข่าวประกวดราคา

ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา

จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคาวันที่ : 2016-08-15

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว