ข่าวประกวดราคา

ราคากลาง เจ้าเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคาวันที่ : 2016-09-01

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589

Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว