ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


กิจกรรมเทศบาลกิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำแพร่

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ2560

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


พัฒนาแหล่งน้ำ "น้ำตกตาดเหมย"

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ "จังหวัดสะอาด"

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


เทศบาลตำบลน้ำแพร่จัดกิจกรมรณรงค์ Big Cleaning Day

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า (ชิงเผา) หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ
 
 
 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 38
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว