ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

คำขวัญตำบลน้ำแพร่

ถ้ำดอกคำลือเลื่อง
รุ่งเรืองเมืองเก่า
วัดพระเจ้าล้านทอง
เรืองรองเกษตร
เขตอนุรักษ์ป่าน้ำรู
เชิดชูวัฒนธรรม


กิจกรรมเทศบาลกิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำแพร่

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อดำเนินงานด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2561

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


โครงการปลูกดอกดาวเรือง

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลน้ำแพร่

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


โครงการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

กิจกรรมเทศบาลตำบลน้ำแพร่


โครงการธนาคารขยะ
 
 
 

เทศบาลตำบลน้ำแพร่  

226 หมู่7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190   
หมายเลขโทรศัพท์ 053-474171 , 053-475589     

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ : 35
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด : 17476
Copyright By Namphrae.org เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว